1 Dönüme Kaç Adet Badem Fidanı Dikilir?

1 Dönüme Kaç Adet Badem Fidanı Dikilir?

Badem yetiştiriciliğinde seçilen çeşit ve çeşitte kullanılan anaç dikim mesafesinin belirlenmesinde en önemli kriterdir. Daha sonra dikim yapılacak arazinin; toprak yapısı, iklim özellikleri, eğimi, sulama durumu gibi kriterler de göz önüne alınarak dikim mesafesi belirlenir. Bu kriterler göz önünde bulundurularak dikim; Çok sık, sık ve standart olarak üç farklı şekilde yapılabilir.

Standart dikim; yapılarak yetiştirilecek badem çeşitleri 7x6 metre, 7x5 metre, 8x6 metre, 8x7 metre aralıkları ile dikimi gerçekleştirilebilir. Bu dikim şekilleri genellikle acı badem anaçlara aşılı çeşitler ve sulama imkânı kısıtlı olan yerlerde kullanılan dikim mesafesidir. Sulu koşullarda yapılacak dikimler ağaçlar arası rekabet az olacağı için kuru koşullara göre daha dar tutulabilir. Klon anaç kullanılacaksa dikim çöğür anaca kıyasla daha dar yapılabilir. Özellikle çöğür anaçların, klon anaçlara kıyasla sulamaya daha hassas olduğu unutulmamalıdır. Dikim işleminde kullanılacak anaç, çeşit ve yetiştirme koşulları da göz önüne alındığında 1 dönüm araziye standart dikim ile ortalama 20-25 adet arası badem fidan dikilebilir.

Sık dikim; yapılarak yetiştirilecek badem çeşitleri 6x4 metre ve 5x3 metre aralıkları ile dikim yapılabilir. Badem yetiştiriciliğinde güçlü, orta güçlü, zayıf anaçlar ve sulu koşullarda yapılacak dikimler için uygun olan bir dikim şeklidir. Genel olarak GF677 ve Garnem anacı kullanılan çeşitlerin dikiminde kullanılan dikim yöntemidir. Sık dikim yapılacak bahçelerde budama ve terbiye sistemlerine dikkat edilmelidir. Dikimde kullanılacak anaç, çeşit ve yetiştirme koşulları göz önüne alındığında 1 dönüm araziye sık dikim ile ortalama 60-65 adet arası badem fidan dikilebilir.

Çok sık dikim; kullanılarak kurulacak bahçede yetiştirilecek badem çeşitleri 4x2 metre, 4x1,5 metre, 3,5x1,25 metre aralıklar ile dikim gerçekleştirilebilir. Kurulacak bahçede, badem çeşitlerinin klon anaç olarak geliştirilen ve ağaç gelişimi tam bodur özellik gösteren anaçlar kullanılmalıdır. Özellikle son yıllarda erik, badem, şeftali türleri arasında melezlemeler sonucu elde edilen tam bodur özelliğe sahip anaçlar çok sık dikim amaçlı kullanılan anaçlardır. Çok sık dikimin amacı birim alandan alınan ürün miktarını artırmak, budama ve terbiyesinin kolay yapılabilmesi ve makineli hasada uygun olmasıdır. Tam bodur anaçlarla kurulan bahçelerde 1 dönüm araziye seçilen dikim sıklığına göre ortalama 166 ile 225 adet arası badem fidanı dikilebilir.

whatsapp Tıkla İletişime Geç - +90 (542) 119 99 82