Badem Fidanı Yılda Kaç Kere Sulanmalıdır?

Badem Fidanı Yılda Kaç Kere Sulanmalıdır?

Sulama, badem fidanının başarılı gelişimi için yapılması gereken en önemli işlemlerden biridir. Önceki yıllarda, badem fidanlarının ve badem bahçelerinin büyük bir kısmında sulama uygulanmamıştır. Ancak, yetiştiriciler su kaynağının (500-600 mm) badem fidanında hem güçlü büyüme hem de üretimde göze çarpan artışı teşvik ettiğini keşfetmişlerdir. Böylece, günümüzde badem bahçelerinin çoğunda sulama uygulanır. Genel olarak, düşük toprak nemi bitkinin gelişimini kısıtlamak ile yüksek derecede bağlantılıdır ve dolayısıyla üretimde azalma olur.

Badem ağacının ilkbahar, yaz ve bazen sonbaharın ilk aylarında yüksek derecede su ihtiyacı vardır. Büyüme mevsiminin başlangıcındaki düşük toprak nemi kritiktir. Bu nedenle üretimde önemli bir düşüşe neden olabilir. Badem ağaçlarının hasadı esnasında  yada hasattan hemen önce sulanması birçok sorunlara neden olabilmektedir. Bundan dolayı yetiştiriciler hasattan 1 hafta önce sulamaya ara vermelidir. Ancak, hasattan sonra ağaçların sulanmaması, ertesi yıl çiçeklenme ve meyve tutumunda düşüş ile bağlantılıdır. Sonuç olarak, birçok yetiştirici hasattan hemen sonra ağaçlara hafif sulama uygular. Sulamanın amacı, toprakta yeteri kadar nemin mevcut olmasına yardımcı olmak ve böylece büyüme mevsimi boyunca ağaçların su isteklerini gidermelerini sağlamaktır. Bunun yanı sıra, çoğu zaman aşırı sulama kök çürüklüğüne yol açtığı için kaçınılmalıdır. 

whatsapp Tıkla İletişime Geç - +90 (542) 119 99 82