Chandler Ceviz Fidanı Dikim Aralığı

Chandler Ceviz Fidanı Dikim Aralığı

Chandler ceviz fidanı, bilinen en verimli ceviz türlerinden biridir. Doğru dikim aralığı ile dikildiğinde ve bakımı da doğru şekilde yapıldığında, 4. yıldan itibaren ceviz verir. Bu özelliği nedeniyle ülkemizde en fazla tercih edilen türler arasında yer alır. Ancak yüksek verim için chandler ceviz fidanı dikim aralığı doğru olarak belirlenmelidir.


Dikim Aralığı Neden Önemlidir?

Chandler ceviz dikim aralığı, ağacın gelişimi ve verimliliği için büyük bir öneme sahiptir. Bilindiği gibi ceviz ağaçlarının bakımı iyi yapıldığında 150 yıldan daha fazla yaşayabilirler. İlk dikildiklerinde küçük bir fidan olan ceviz, yıllar içinde büyük bir ağaca dönüşecektir. Dolayısıyla dikim aralığının doğru ayarlanması, rahat gelişmesi için önemlidir.
Dikim aralığı, ağaçların yan dallarının rahat bir şekilde gelişmesi için önemlidir. Diğer ağaçlar tarafından sıkıştırılmayan dallar, daha rahat gelişim gösterir. Dikim aralığı doğru olarak belirlenmediğinde, ağaçlar belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra birbirlerini sıkıştırmaya başlayacak ve güneşten yeteri kadar yararlanamayacaklardır. Bu ise hem gelişimleri hem de verimlilikleri açısından son derece olumsuz bir durumdur.
Bunun yanında kökler için de benzer bir durum vardır. Kökler, sadece kendilerine ait olan bölgede yayılmalıdır. Böylece topraktaki minerallerden ve organik bileşiklerden çok daha etkili olarak yararlanırlar. Aksi durumda ise toprağın sahip olduğu potansiyel, farklı ağaçların kökleri tarafından kullanılır. Bu durum da yine gelişim ve verimliliği olumsuz etkiler.


Chandler Ceviz Dikim Aralığı

Chandler ceviz dikim aralığı belirlenirken arazinin eğimi ve toprak özellikleri dikkate alınmalıdır. Chandler ceviz fidanının oldukça büyük bir taç oluşturma potansiyeline sahip olduğu unutulmamalıdır. Yani dikim aralığı fidanlara gelişim süreçleri dikkate alınarak belirlenmelidir.
Chandler ceviz fidanı dikim aralığı ülkemizde genellikle 8x8 m, 8x6 m, 8x4 m, 7x7 m, 7x5 m 7x4 m  şeklinde dikim aralıkları tercih edilebilir. Son zamanlarda kurulan chandler ceviz bahçelerinde tercih edilen dikim aralığı 7x4 m ve 7x5 m’dir.
Chandler ceviz, geç yapraklanan ve yarı dik büyüyen bir türdür. Sık dikim için genel olarak uygun olduğunu söylemek zordur. Ancak ilk yıllarda araziden daha yüksek verim almak için sık dikim tercih edilebilir. Ağaçlar belli bir yaşa geldikten ve güneş ışıklarından yararlanmalarını engellemeye başladıktan sonra dikim mesafesi yeniden ayarlanmalıdır. Bunun için bazı fidanların sökülmesi gerekecektir. Böyle bir yolun izlenecek olması durumunda bir profesyonelin kontrolünde ve planlamasında bütün işlemlerin yapılması gerekir.


Chandler Ceviz Fidanı Nasıl Dikilir?

Chandler ceviz fidanı dikimi için 60-70 cm derinliğinde ve genişliğinde çukurların hazırlanması gerekiyor. Daha sonra yanmış hayvan gübresi veya leonardit toprakla karıştırılmalı ve hazırlanan çukura bir miktar atılmalıdır. Bu işlem, çukurun alt bölümünün de yumuşak olmasını sağlar ve kök gelişimini kolaylaştırır.
Çukur hazırlandıktan sonra fidan çukura yerleştirilir ve toprakla kapatılır. Can suyu verilerek işlem tamamlanır.
Chandler ceviz dikimi yapılırken tozlayıcı fidanlar da kullanılabilir. Arazinin büyüklüğüne göre belli noktalara tozlayıcı olarak frenguette, fernette veya diğer uygun türler de dikilmelidir. Böylece oluşturulan bahçenin verimliliği daha yüksek olacaktır.

whatsapp Tıkla İletişime Geç - +90 (542) 119 99 82