Profesyonel Ceviz Bahçesi Kurulumu

Profesyonel Ceviz Bahçesi Kurulumu

Ceviz özelliklerine bakılacak olursa sert kabuklu bir meyvedir, taze veya kuru yemiş olarak tüketilir. Yemeklerde de yaygın olarak kullanılır ve çeşitli şekerlemelerde katkı maddesi olarak kullanılır. Genellikle dondurma, tahıl barları ve diğer tatlılarda ve atıştırmalıklarda kullanılır. Ceviz kuruyemiş haricinde ceviz yağı üretiminde de kullanılır. Ceviz üretiminde; Çin, İran, ABD ve Türkiye dünya liderleridir.

Cevize yetiştiriciliğinde ceviz ağacına en fazla zarar verebilen ilkbahar sonlarında veya sonbahar başlarında gece sıcaklığının ani düşüşüyle oluşan don olaylarıdır. Genel olarak, ceviz ağacı çok kuvvetli rüzgarların yanı sıra çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklara da zarar görebilir. Yüksek yaz sıcaklıkları sebebiyle meyvelerde büzülmeler meydana gelebilir. 38 ° C sıcaklık oranı bazı küçük hasarlar yaratabilir, ancak 42 ° C’den yüksek sıcaklıklar ve eğer bu oran bir süre devam ederse daha büyük hasarlar oluşturur. Çoğu ceviz çeşidi, aşırı düşük kış sıcaklıklarına dayanıklıdır. Dinlenme döneminde iken, ciddi hasar görmeden ortalama -10 °C’ye kadar olan düşük sıcaklıklara dayanıklılık gösterebilmektedir.

Her ceviz çeşidinin, tomurcuk dormansisini kırmak için kendine özgü soğuk istekleri bulunmaktadır. Genellikle, cevizin 700 ila 1000 saat arasında değişen soğukluk istekleri vardır. Soğukta bu ihtiyaçların giderilmemesi durumunda tomurcuk oluşumunda gecikme yaşanır, bu da düşük meyve tutumuna ve dolayısıyla düşük verime neden olur. Bu nedenden dolayı bahçe kurulurken seçilecek ceviz çeşidi bölgenin iklim özelliklerine uygun olarak seçilmeli aksi halde istenen sonuçlar elde edilemez.

 

Chandler Ceviz Bahçesi Kurmayı Düşünüyorum İlk Adım Nedir? 

Son yıllarda Türkiye’de gerek yatırımcı gerekse çiftçiler tarafından çok fazla ceviz bahçesi kurulumu yapılmaktadır. Kurulan ceviz bahçelerinin birçoğu kurulum öncesi yapılan yanlışlar veya kurulan bahçenin sonraki zamanlarda bakım eksiklerinden kaynaklı olarak başarısız yatırımlara dönüşmekte. Ceviz bahçesi kurulumu ile alakalı genel bilgiler ve yapılan yanlışları bu yazıda sizlerle paylaşmaya çalışacağız.

Yatırımcı veya hali hazırda çiftçilik ile uğraşan ceviz yetiştiricisinin öncelikle yapması gereken, doğru arazi seçimidir. Ülkemiz coğrafi yapısı bakımından dağlık taşlık bir yapıya sahip. Elbette herkes dümdüz ovalardaki gibi araziye sahip olmak ister ancak maalesef gerek o düz arazilerin fiyatlarının çok yüksek olması, gerekse küçük parsellerden dolayı Ceviz yatırımcıları mecburen dağlık taşlık arazilere yönlenmek zorunda kalıyorlar. Zaten ceviz yatırımını da dekarı 50.000 - 100.000 TL’lik arazilere yapmak da ne kadar mantıklı? Doğru bahçe kurulu ve bitki besleme programları ile traktör çalışmasına engel olmayacak duruma getirilen birçok dağlık arazi de çok başarılı ceviz bahçeleri bulunmaktadır. Sonuç olarak yapılan iş doğru olduğu zaman ülkemizin dağları taşları değerlendirilerek çok güzel bahçelere dönüşebilmektedir. Elbette ki düz bir araziye göre işler daha zor ve maliyetli olacaktır ancak yukarıda da bahsedildiği gibi kolay araziler maalesef ki maliyeti çok yüksek.

Ceviz Toprak İsteği

Tüm meyve ağaçları gibi ceviz ağacı da tam güneşli yerleri ve süzek topraklarda iyi yetişmektedir. Ceviz ağacı derin kumlu, süzek, sulamaya uygun ve organik madde açısından zengin topraklarda yetişen bir ağaçtır. Tolere edebileceği pH değeri 5 ila 8 arasındadır. Ağaç, yüksek sodyum, klor ve bor oranlarına karşı hassastır. Ceviz yetiştiriciliğine uygun yerler serin nehir kenarları, dağ etekleri ve deniz kenarlarıdır. Soğuk hava akımlarının bahçeden uzaklaşamayacağı tepelerle çevrili yerlerde yetiştiricilik yapılmamalıdır. Aşırı yağmur suyunun durgun olabileceği ve süzek olmayan yerlerde de ceviz yetiştiriciliği önerilmemektedir.

 

Ceviz Bahçesi Kurulumu Arazi Hazırlığı

Arazi hazırlığında önemli olan, dağlık arazide olsa toprak derinliğinin yeterli miktarda olmasıdır, arazide yapılacak dozer, kepçe çalışmaları ile traktör çalışabilecek şekilde eğime getirilmesi veya teras yapılması ile o arazinin ceviz bahçesi olması yolundaki engeller kalkmış olur.

Arazi Temizliği

Uzun yıllar tarım yapılmamış ya da ormandan bozma arazilerde kurulması planlanan ceviz bahçelerinde öncelikle arazi temizliğinin çok iyi yapılması gerekmektedir. Arazi üzerindeki diri örtü genellikle çalılık, meşelik vb. yapılardır. Öncelikle dozerle sıyırılıp ardından dozerin riperle kalan kökleri çıkarması ve bunların araziden uzaklaştırılması büyük önem arz etmektedir. Araziden uzaklaştırılmayan kökler Cevizlerden önce gelişmeye başlayacak ve arazide traktörle çalışmasını engeller hale gelecektir.

Teras Yapımı

Traktörün çalışamayacağı diklikte olan her arazide mutlaka teraslama işlemi yapılması gerekmektedir. Maalesef bu gibi arazilere baktığımızda birçok yatırımcı bu işlemi yapmıyor ve sonraki yıllarda arazi sürümleri yapılamıyor, bitki besleme sağlıklı yapılamıyor, verilen su ve gübre ağacın dibinde durmadan akıp gidiyor bu sebeple dengesiz sulama ve gübreleme yapılmış oluyor. Bütün bu zorluklara rağmen ağacı büyütmeyi başarsak dahi, bu sefer hasat döneminde sorunlar ortaya çıkıyor.

Bu sebeple eğimli arazilerde teraslama işlemi olmazsa olmaz bir konudur. Teraslama dozerle veya ekskavatör ile yapılabilir. Agrolidya’nın binlerce dekar arazi kurmuş olan deneyimli ziraat mühendisleri ekskavatör ile yapılmasını tavsiye etmektedir. Hem teraslar daha düzgün olmakta hem de ana taraftan alınıp diğer tarafa bırakılan toprak gevşek olması sebebiyle fidan gelişimi çok hızlı olmaktadır. Teras yapımında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu ise ekskavatör veya dozer teras hangisi kullanılarak yapılırsa yapılsın eğimin ve su akış yönlerinin iyi hesaplanması gerekmektedir. Doğru hesaplamalar yapılmaz ise maalesef teraslarınız ilk şiddetli yağmur ile beraber göçmeye başlayacaktır.

Dozerle Patlatma İşelemi

Chandler Ceviz Bahçesi Kurulumu yapılacak arazide Diri örtü temizliği yapılıp, kökler araziden uzaklaştırıldıktan sonra yapılması gereken işlem dozerle patlatma işlemidir. Bahçe kurulumunda çok önemli bir yere sahiptir. Arazi ister düz bir arazi olsun, isterse uzun yıllar tarım yapılmayan ormandan bozma bir arazi olsun kesinlikle patlatma yapılması gerekmektedir. Tarım yapılan arazilerde toprak işlemesi pulluk, kaz ayağı vb. ekipmanlarla yapılmaktadır ve bunların maksimum gittiği derinlik 40 cm civarıdır. Bu 40 cm’lik işlenen toprağın altı ise tam anlamıyla kaya gibi serttir ve bu sebeple 40 cm’den sonrasına ağacın köklerin geçmesi zor olacaktır ve ağaç gelişimini etkileyecektir. Minimum 90 cm ve üzeri olacak şekilde yapılan dozerle patlatma ağaç gelişiminde çok büyük rol oynamaktadır.

Sırt Yapımı (Sırta Dikim)

Gerek bilgisizlik gerekse ekstra maliyet olarak düşünülerek ülkemizde pek yapılmayan bir işlemdir sırt yapımı. Her arazide şart olmasa da killi veya taban suyu yüksek olan arazilerde kesinlikle yapılması gereken bir işlemdir. Sırta dikim yoğun yağmurlar ile su biriken arazilerde köklerin günlerce sular içinde kalmasına engel olacaktır. Varsa yakın taban suyundan kaynaklı kök çürüklerine engel olacaktır. Bir diğer önemli konuda özellikle killi arazilerde yapılan sırtlar ağaç gelişimine çok büyük fayda sağlayacaktır.

whatsapp Tıkla İletişime Geç - +90 (542) 119 99 82